Адам Міцкевич

Адам Міцкевич

Адам Міцкевич (1798—1855) — видатний польський поет, перекладач, родоначальник нової польської літератури та мови. Його ставлять поруч із Байроном та Ґете. Роль Міцкевича для польської літератури можна порівняти з роллюШевченка — для української. Життєва доля поета — борця, лицаря, шляхтича — органічно вплетена в історію Польщі та польського національно-визвольного руху. Лейтмотивом йогодіяльності, як визнає М. Рильський, було «жертовне і дійовеслужіння вітчизні».